You are here
Home > Coltul m@gic > Broscuţa care lumina

Broscuţa care lumina

Era odată, pe un lac, o familie de broscuţe,fericită, că avea mulţi brotăcei haioşi. Până într-o zi, când apăru o broscuţă mică şi mai ciudată, pentru că de câte ori se minuna de câte ceva sau îi plăcea, se lumina.

Şi acest lucru îi speria tare pe părinţii şi pe fraţii ei.Timpul trecu, broscuţa se făcu mare, şi părinţii ei se îngrozeau de faptul că era aparte. Şi nu ştiau cum să o ascundă, ca să nu se facă de râs în brotăcime. Azi aşa, mâine aşa, până într-o zi, când, de la Palat a ajuns o veste că Împăratul vrea să-şi căsătorească fiul cu o fetişcană– broscuţă de pe lac.

Toate mămicile broscuţe-şi pregătiseră fetele lor de zor ca să fie prezentabile pentru fiul de Împărat Broscoi. Şi pe la Palat s-au perindat multe broscuţe, doar-doar or fi alese de fiul de Împărat. Însă, acestuia nu i-a plăcut de nici una şi era foarte trist.

În una din zile, când totul părea pierdut şi fără noimă, un slujitor de la palat îşi aminti de broscuţa care lumina de pe lac, pe care o zărise odată, întâmplător. Şi se duse la părinţii ei, într-o ultimă încercare de a mai face ceva pentru îndureratul fiu de Împărat. Şi părinţii fetei au fost de acord să o gătească pentru întâlnirea cu fiul de Împărat Broscoi.

Slujitorul a luat-o pe fata –broscuţă la Palat să o arate fiului de Împărat. Când intră în Palat, fata –broscuţă se minuna de toate câte vedea şi se lumina ca de obicei.
Prinţul Boscoi începu şi el să lumineze, amândoi s-au plăcut şi s-au luat.

Şi au trăit mulţi ani împreună şi poate că mai trăiesc şi azi. Sfârşit.

Top