Reduceri.Online

You are here
Home > Coltul m@gic > Arata ca esti om > LA MULŢI ANI , Universitatea din Oradea – Semicentenar 1963-2013 !

LA MULŢI ANI , Universitatea din Oradea – Semicentenar 1963-2013 !

Universitatea Oradea se găseşte la ceas de mare sărbătoare în această săptămână.

942103_10151379002780356_712067151_n(1)

Activităţile dedicate acestui gen de evenimente se desfăşoară pe durata întregului an (de la începutul acestuia) , dar s-au intensificat săptămâna trecută prin activităţi la care au participat invitaţi de renume mondial : Nicolae Manolescu şi Ioan Aurel Pop. 

530960_10151097780660356_766967133_a

În această săptămână activităţile se concentrează exclusiv pe împlinirea a 50 de ani (semicentenar) de învăţământ universitar continuu la Oradea. În acest sens chiar azi a avut loc deschiderea amplelor manifestări în Aula Magna a Universităţii din Oradea. 

jubileu universitatea din oradea bihoreanul

Momentul este unul special pentru toţi cei care ,indiferent de ce calitate au avut, şi-au intersectat proiectele , devenirea , deplasările către renumita instituţie de învăţământ superior bihorean (academicieni, oameni politici, profesori, studenţi etc.). Şi nu au fost puţini.

945135_10151375814705356_1360270346_n 

Din păcate unii dintre ei nu mai există azi printre noi inclusiv dintre fondatorii acesteia. Amintirea dumnealor însă nu poate fi ştearsă niciodată şi ne bucurăm că s-a reuşit împlinirea semicentenarului în condiţiile socio-economice ale zilelor noastre când Universitatea din Oradea are multe facultăţi şi specializări având o ofertă educaţională şi ştiinţifică mai bogată decât a unor universităţi de renume european. 

În ciuda unor ameninţări reale care trenează , în condiţiile în care unele universităţi s-au închis sau şi-au restrâns activităţile , Universitatea din Oradea are proiecte ambiţioase şi relaţii extinse cu universităţile din ţară şi cu cele din străinătate : Franţa, Italia, Germania, Polonia, Olanda, Marea Britanie. Bogata activitate internă s-a concretizat şi prin atragerea unor studenţi din străinătate la Oradea : francezi, englezi, greci, nord-africani, chinezi, turci etc. şi prin promovarea unor studenţi români în universităţile din străinătate încă din primii ani de studenţie .

ministrul remus pricopie oradea bihoreanul

Programul complet al activităţilor este postat şi pe pagina facebook a instituţiei împreună cu o călduroasă invitaţie adresată urbi et orbi . Programul arată aşadar astfel :

„50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA“
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ
EDIŢIA A XXIV-A
ORADEA
28 MAI – 2 IUNIE 201350 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
3
Marţi, 28 mai 2013
(Universitatea din Oradea, Aula Magna)
9.00  Primirea participanţilor
10.00  Deschiderea oficială a jubileului
“Universitatea din Oradea – 50 de Ani”
Prof. univ. dr. CONSTANTIN BUNGĂU
Rectorul Universităţii din Oradea
Prof. univ. dr. SORIN CURILĂ
Preşedintele Senatului Universităţii din Oradea
Prof. univ. dr. SORIN ŞIPOŞ
Prorector pentru Managementul Cercetării şi Relaţii
Internaţionale
10.30-12.30  Prezentarea mesajelor din partea
instituţiilor publice naţionale şi locale şi a
universităţilor
12.30-13.00  Vernisajul expoziţiei „Universitatea din
Oradea – Secvenţe Istorice”  Biblioteca Universităţii
din OradeaEDIŢIA a XXIV-a 28 mai -2 iunie 2013
4
13.30-15.30  Recepţia oferită cu ocazia jubileului
“Universitatea din Oradea – 50 de Ani”  Hotel
Ramada
19.30-20.30  Concert aniversar “Universitatea din
Oradea – 50 de Ani”  Filarmonica de Stat
Miercuri, 29 mai 2013
(Universitatea din Oradea, Aula Magna)
12.00  Omagierea profesorilor universitari seniori cu
ocazia jubileului “Universitatea din Oradea – 50 de
Ani”50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
5
PROGRAMUL
SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
2013
FACULTATEA DE ARTE
21–28 aprilie  Conferinţa internaţională Vox Domini
16–17 mai  Conferinţa naţională cu participare
internaţională Video Art Event
28 mai  Conferinţa naţională Interferenţe artistice
15–20 iulie  Conferinţa naţională cu participare
internaţională Vox Artis Musikseminar
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ
12–13 aprilie  Conferinţa naţională cu participare
internaţională Tehnologii moderne pentru mileniul III
15 noiembrie  Sesiunea de comunicări a studenţilor în
construcţii din România
FACULTATEA DE DREPT
30–31 mai  Conferinţa masteranzilor în ştiinţe penale din
cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Szeged şi de la
Facultatea de Drept a Universităţii din OradeaEDIŢIA a XXIV-a 28 mai -2 iunie 2013
6
FACULTATEA DE GEOGRAFIE,
TURISM ŞI SPORT
6–17 martie  Seminarul internaţional intensiv Erasmus,
Sustainable Urban Transport System
17 mai  Sesiunea ştiinţifică naţională studenţească Paradigme
Contemporane în Activitatea Fizică şi Sănătate
24–25 mai  Conferinţa internaţională Exerciţiul fizic şi sportul
în beneficiul sănătăţii
27 mai  Seminarul internaţional româno-polonez de
geografie Geography, Environment and Society
FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ
ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
10–12 mai  Simpozionul naţional al studenţilor Energie –
Resurse – Mediu
23–25 mai  Conferinţa naţională cu participare
internaţională de Inginerie Energetică
24–25 mai  Conferinţa internaţională Innovative Solutions for
Sustainable Development of Textiles and Leather Industry
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
29 mai  Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice
studenţeşti
30-31 mai  The 12th International Conference on Engineering of
Modern Electric Systems – EMES’1350 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
7
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ
ŞI TEHNOLOGICĂ
30 mai–1 iunie  International Annual Session of Scientific
Papers “IMT ORADEA – 2013”
FACULTATEA DE ISTORIE,
RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE
ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
21 februarie  Masă rotundă Provocările profesiei în ştiinţe
politice şi jurnalism
12 aprilie  Workshop cu participare internaţională Cultural
Education within the European Union
13 aprilie  Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a
doctoranzilor în istorie
25 aprilie  Masă rotundă Efectele crizei economice asupra massmediei din Bihor
25–26 aprilie  Conferinţa internaţională From Schuman
Declaration to Lisbon Treaty: what Political Finality for the
European Union
23–24 mai  Conferinţa internaţională The Fight against
Trafficking of Human Beings in the EU: Promoting Legal
Cooperation and Victims’ Protection
30 mai  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Universităţii
din Oradea, Istorie–Arheologie
1–2 iunie  Conferinţa naţională Mircea Vulcănescu. Geniu şi
martir
3 iunie  Sesiunea ştiinţifică naţională 10 ani de Studii
Europene la Universitatea din OradeaEDIŢIA a XXIV-a 28 mai -2 iunie 2013
8
4–8 iunie  Simpozion internaţional From Periphery to Center.
The Image of Europe at the Eastern Border of Europe
4–12 iunie  Seminarul internaţional Voluntarism şi
determinism în construcţia sau deconstrucţia frontierelor europene
4–15 iunie  Şcoala internaţională de vară Security Dimensions
at the Eastern Border of the EU
24–28 iunie  Şcoala internaţională de vară Coopération
transfrontalière, instrument de l’intégration européenne
10–11 octombrie  Simpozionul internaţional Cooperarea
transfrontalieră – modele de bune practici în regiunea carpatică
(Polonia, Slovacia, Ucraina, Ungaria şi România)
11–13 octombrie  Conferinţa internaţională 900 de ani de la
prima atestare documentară a municipiului Oradea
17–20 octombrie  Conferinţa internaţională Statutul istoriei şi
al istoricilor în contemporaneitate
31 octombrie  Masă rotundă Evoluţii şi disfuncţii în presa
culturală din Bihor
7–8 noiembrie  Conferinţa naţională Personalităţi ale
arheologiei din România
FACULTATEA DE LITERE
21–22 martie  Conferinţă internaţională Cultural Texts and
Contexts in the English Speaking World
23 mai  Colocviul naţional Studii culturale – Culinary
Discourse in Contemporary Fiction and Film
24 mai  Masă rotundă: Literatură şi Document. In Memoriam
Monica Lovinescu şi Virgil Iernuca
24 mai  Sesiunea de comunicări ştiinţifice Literatură şi istorie
24 mai  National Seminar in Anglophone Studies50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
9
24 mai  Conferinţa naţională cu participare internaţională
Dialogue franco-roumain dans le domaine de la langue et de la
culture
24 mai  Seminarul artistic naţional Simpozion Litere, teatru–
arte
25 mai  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti
25 mai  Conferinţa naţională Paradigme literare româneşti.
Afinităţi cu alte culturi
31 mai  Simpozionul internaţional Antropologie,
multiculturalitate – specific de frontieră
31 mai–1 iunie  Simpozionul metodic naţional Pregătirea
iniţială metodică şi de specialitate – între tradiţie şi actualitate
4 octombrie  Conferinţă naţională Facultatea de Litere – 50 de
ani
15 noiembrie  Conferinţa studenţilor umanişti
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
22–25 martie  Conferinţa naţională Medicină transfuzională:
Etica şi comunicarea informaţiei
5–6 aprilie  Conferinţa naţională Medicul şi Societatea
22 aprilie  Sesiunea de comunicări ştiinţifice
interdisciplinare Oradent Student
16–17 mai  Oradea „Pro Viaţă” – promovarea donării de
sânge, celule stem, organe şi ţesuturi
16–17 mai  Conferinţa naţională Zilele Medicale Felix
17–18 mai  Conferinţa naţională Zilele Farmaceutice Orădene
30–31 mai  Conferinţa internaţională Advances in
Ultrasonography: CEUS, Elastography, Ecoendoscopy
27 mai–2 iunie  Cursul Estetică pentru funcţie şi funcţie pentru
esteticăEDIŢIA a XXIV-a 28 mai -2 iunie 2013
10
31 mai–1 iunie  Conferinţa naţională a Societăţii Române de
Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
19–21 octombrie  Conferinţa internaţionala de osteoporoză
18–24 noiembrie  Conferinţa naţională cu participare
internaţionala Zilele Medicale Orădene 2013
FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
22–23 ianuarie  Conferinţa naţională Pensiuni agroturistice –
prezent şi perspective – concurs de machete
6 martie  Workshop Grains’ Safety
15 martie  Conferinţa naţională Ziua Consumatorului
20 martie  Conferinţa internaţională Grains’ Safety
28 martie  Job fair
14–20 aprilie  Conferinţa naţională cu participare
internaţională Food Industries and Agriculture Prospective in the
3rd Millennium
10 aprilie  Workshop ştiinţific internaţional Utilizarea
eficientă a energiilor regenerabile
18 aprilie  Simpozion studenţesc Gust şi aromă în gastronomie
15 mai  Conferinţa naţională Ecotrophelia – etapa locală
16 mai  Workshop internaţional Working and Learning in the
World of Cradle-to-Cradle
12 iunie  Simpozion ştiinţific Pădurea – mediu al generaţiilor
viitoare
28 iunie  Seminar internaţional Food Industry – Food
Legislation, Impact Analysis, Training and Cooperation Network
in Europe-E-Learning
8–9 iulie  Simpozionul ştiinţific internaţional studenţesc
Protecţia Mediului – prezent şi viitor50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
11
16 octombrie  Conferinţa naţională Ziua Alimentaţiei
7–8 noiembrie  Simpozion ştiinţific internaţional Factori de
risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară
10 noiembrie  Conferinţa naţională Alimente funcţionale
9–10 decembrie  Simpozion studenţesc Arta gastronomică la
Sărbătorile de Iarnă
2–5 decembrie Conferinţa naţională Zilele Cărţii de Inginerie
şi Protecţia Mediului
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
30–31 mai  Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a
Studenţilor şi a Cadrelor Didactice din Învăţământul
Preuniversitar
8–9 noiembrie  International Conference on Sciences
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
23–24 mai  Olimpiada Naţională a economiştilor în formare,
ONEF 2013 – secţiunea „MARKETING”
24–25 mai Conferinţa internaţională European Integration –
New Challenges, EINCO 2013
22–23 noiembrie  Conferinţa internaţională Emerging
Markets’ Economics and Business, EMEB 2013
22–23 noiembrie  Conferinţa internaţională Emerging
Markets’ Economics and Business – Theoretical, Empirical and
Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates,
EMEB-Master 2013EDIŢIA a XXIV-a 28 mai -2 iunie 2013
12
22–23 noiembrie  Conferinţa internaţională Emerging
Markets’ Economics and Business – Contributions of Young
Researchers, EMEB-Doctorate 2013
22–23 noiembrie  Conferinţa internaţională Tendinţe în
dezvoltarea aplicaţiilor ciberneticii (TIDAC 2013)
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
26–27 aprilie  Conferinţa internaţională Provocări ale
educaţiei şi cercetării în societatea viitorului
09–11 mai  Consilierea, arta de a ajunge la tine(ri)
24–25 mai  Conferinţa naţională de Psihopedagogie Specială
Învăţământul special şi special integrat – sprijin pentru copiii şi
adolescenţii cu cerinţe educaţionale speciale
31 mai  Masa rotundă cu tema Români care s-au stins. In
Memoriam Gheorghe Sişeştean
25–26 octombrie  Parteneriatul familie–grădiniţă–şcoală: Locul
şi rolul psihologului şcolar
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
EPISCOP DR. VASILE COMAN
19–20 februarie  Conferinţa internaţională Philantropia und
Diakonia
22–24 mai  Simpozionul internaţional Epoca, personalitatea şi
contribuţia împăratului Constantin cel Mare la libertatea şi
consolidarea Bisericii creştine50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
13
8 iulie  Conferinţa naţională Pr. prof. acad. dr. Dumitru
Stăniloae – părintele teologiei româneşti
16–17 octombrie  Conferinţa naţională cu participare
internaţională 90 de ani de învăţământ teologic superior în
Oradea
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC
30–31 mai  Conferinţa naţională cu participare
internaţională Cercetarea convergentă în ştiinţele educaţieiEDIŢIA a XXIV-a 28 mai -2 iunie 2013
14
Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. CONSTANTIN BUNGĂU, Rector
Prof. univ. dr. SORIN CURILĂ, Preşedintele Senatului
Prof. univ. dr. SORIN ŞIPOŞ, Prorector pentru Managementul
Cercetării şi Relaţii Internaţionale
Prof. univ. dr. MARCEL ROŞCA, Prorector pentru
Managementul Academic
Prof. univ. dr. IOAN ŢARĂ, Prorector pentru Managementul
Resurselor Financiare
Conf. univ. dr. MARCELA PRADA, Prorector pentru
Managementul Resurselor Materiale şi Patrimoniu
Conf. univ. dr. SIMONA TRIP, Prorector pentru
Managementul Serviciilor Studenţeşti şi Sociale
OLIMPIA POPOVICIU, Purtător de Cuvânt
Imagine, promovare şi logistică:
DIANA PĂTRU, referent Biroul de Comunicare
MIHAELA CIOCA, secretariat prorector MCSRI
MIRELA DELIMAN, Editura Universităţii din Oradea
fiz. dr. MIRCEA-PETRU URSU, website manager
CORINA ARDELEAN, Departamentul de Relaţii Internaţionale
ŞTEFAN BAIAS, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
ADRIANA BORZA, Centrul de Consiliere Psihologică şi
Orientare în Carieră EGO Plus
CARMEN CHIŞ, Biblioteca Universităţii din Oradea
ANCA CREŢ, Biblioteca Universităţii din Oradea50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CONTINUU LA ORADEA
SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ UO
15
BRÎNDUŞA DOCA, Biblioteca Universităţii din Oradea
FLORIN MĂDUŢA, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
IULIA NAGHIU, Editura Universităţii din Oradea
EMILIA POP, Biblioteca Universităţii din Oradea
Cvartetul Varadinum
Orchestra şi corul Facultăţii de Arte
Corul de cameră „Psalmodia Varadiensis” al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman, dirijor
Pr. conf. univ. dr. MIHAI BRIE
Comitetul ştiinţific al expoziţiei „Universitatea din
Oradea – Secvenţe Istorice”:
Prof. univ. dr. SORIN ŞIPOŞ, Prorector pentru Managementul
Cercetării şi Relaţii Internaţionale
Prof. univ. dr. MIHAI DRECIN
Conf. univ. dr. RAMONA NOVICOV
Conf. univ. dr. GABRIEL MOISA
Lector univ. dr. FLORIN CIOBAN
FLORICA UJOC, Directorul Bibliotecii Universităţii din Oradea

LA MULŢI AAAANI , UNIVERSITATEA ORADEA !

67186_108329605906533_5614542_a

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Top